• Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres podany przez sprzedającego.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze produkt jest idealny i może posiadać wady produkcyjne za co serdecznie przepraszamy. Są to ubrania szyte ręcznie i może się wkraść błąd. Rozumiemy takie sytuacje i dlatego prosimy o zgłoszenie tego faktu zaraz po otrzymaniu przesyłki byśmy mogli rozwiązać sprawę.

Na zgłoszenie wad towaru Kupujący ma 3 dni od dnia otrzymania przesyłki.


Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania reklamacji po tym czasie ze względu na domniemanie uszkodzenia przedmiotu przez Kupującego.
  • Sklep zamknięty

Już wkrótce wrócimy do was z nową, bardziej przyjazną odsłoną naszego sklepu. Pracujemy nad jego ulepszeniem i wdrożeniem przesłanych przez was propozycji zmian.

Możecie nas śledzić na FB oraz IG

https://www.facebook.com/lenesseshop/

https://www.instagram.com/lenesse.pl/